MỘT NGÀY CỦA BÉ ( 3 - 6 TUỔI)

 

MỘT NGÀY CỦA BÉ LỚP SS2 (3-6 TUỔI)

 

 

Thời gian

 

Tên hoạt động

 

Hình ảnh minh họa

 


 

7h30 -8h30

 

Đón trẻ

Ăn sáng

Hoạt động tự do

 

 


 

 

8h30 -9h00

 

 

Vận động ngoài trời

 

Bổ sung Vitamin C

 

 

 

 

9h00 – 10h45

 

Giờ học Montessori (bao gồm cả Circle time)

 

 


11h00-12h00

 

Ăn trưa

Vệ sinh cá nhân

 

 

 

12h00- 14h00

 

 Ngủ trưa

 

 


14h00 – 14h30

 

Ăn phụ chiều

 

 


 

14h30 – 16h30

 

Học chương trình của Bộ GD và các môn năng khiếu bổ trợ

 

English and Movement

 

 


 

16h00 -17h30

 

Uống sữa

 

Chơi tự do (tô màu, vẽ, kể truyện, múa hát...) chờ bố mẹ đón

 

 

 

Ngoài ra GV tiếng Anh bản ngữ sẽ cùng tham gia hoạt động cùng các con trong các giờ học cá nhân và giờ học nhóm khác.