MỘT NGÀY CỦA BÉ ( 15TH - 3 TUỔI)

 

MỘT NGÀY CỦA BÉ LỚP SS1 (15 th-3 TUỔI)

 

 

Thời gian

 

Tên hoạt động

 

Hình ảnh minh họa

 

 

7h30 -8h30

 

Đón trẻ

Ăn sáng

Hoạt động tự do

 

 


8h30 -9h30

 

Vận động ngoài trời hoặc vận động thô

 

Bổ sung Vitamin C

 

 

 

9h30 – 10h30

 

Giờ học Montessori (bao gồm cả Circle time)

 

 

 

10h30-11h30

 

Ăn trưa

Vệ sinh cá nhân

 

 

 

11h30- 14h00

 

Ngủ trưa

 

 

 

14h00 – 15h00

 

Uống sữa

 

Học chương trình của Bộ GD và các môn năng khiếu bổ trợ

 

 

 

15h00 – 16h30

 

Ăn chiều

 

English and Movement

 

 

 

16h30 -17h30

 

Chơi tự do (tô màu, vẽ, kể truyện, múa hát...) chờ bố mẹ đón

 

 

 

Ngoài ra GV tiếng Anh bản ngữ sẽ cùng tham gia hoạt động cùng các con trong các giờ học cá nhân và giờ học nhóm khác.