NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 24-04-2019

Nhằm giúp các bạn biết tới nhiều cuốn sách, tạo dựng thói quen đọc sách và yêu sách là một việc làm quan trọng của gia đình và nhà trường để giúp trẻ có một nguồn vốn dồi dào cho việc hình thành và phát triển nhân cách.


Bài viết liên quan